מינים בסכנת הכחדה

הטבע הפראי, המפתיע, המפעים, אינו תמיד מובן מאליו. לעתים הוא בסכנה ברורה ומידית, והסיבות לכך רבות ומגוונות, החל מפיתוח תשתיות והרס שיטתי של בתי גידול טבעיים וכלה בציד לא מבוקר ובסחר לא חוקי בערכי טבע.

זה כמה עשורים רשות הטבע והגנים פועלת בהתמדה לצמצום סכנת ההכחדה של מיני צמחים וחיות בר החיים בישראל, ואתר "מינים בסכנת הכחדה" מתמקד בהם: הוא מציג לפניכם את עולמם של מיני צמחים ובעלי חיים בסכנת הכחדה, מפרט אלו איומים מסכנים אותם, ומגלה מדוע חשוב לשמור עליהם וכיצד תוכלו להשתתף בהגנה עליהם.

התוכן באתר זה נכתב בהשראת "הספר האדום" – ספר עב-כרס שמפרסם ארגון שמירת הטבע העולמי IUCN, ובו רשימת מיני בעלי-חיים בסכנת הכחדה ממשית. כותביו מצביעים על דרגת האיום על המינים ועל הסיכון להמשך קיומו של כל מין ומין, ויש בו מידע המסייע למקבלי החלטות לקבוע את דרכי השימור המיטביות. הגרסה הישראלית הראשונה של הספר האדום נכתבה לפני כ-15 שנה במאמץ משותף של רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, ובימים אלו תוכנו נבחן מחדש ומתעדכן.


תורמים לטבע >