חזרה >

גילויים חדשים בסקר צמחים בסכנת הכחדה

ינואר 2020

בישראל מאות מיני צמחים מוגדרים בסכנת הכחדה ומצבם מתעדכן בעזרת סקרים בוטניים רב-שנתיים. בעקבות הסקר שנערך השנה רשות הטבע והגנים מדווחת על ממצאים מפתיעים

בישראל מוגדרים כיום 434 מיני צמחים בסכנת הכחדה ברמות סיכון שונות. פיתוח נרחב של יישובים ותשתיות הביא לידי הרס בתי גידול טבעיים והשמדת אוכלוסיות שלמות של צמחי בר, והפך מאות מיני צמחים לנדירים עוד יותר או הביא אותם לסף כליה. על רקע זה קידמה רשות הטבע והגנים את הוספת המינים בסכנת הכחדה לרשימת המינים המוגנים בחוק, ובחודש דצמבר 2019 הוכנסו לרשימת המינים המוגנים בחוק עשרות מינים בסכנת הכחדה.

רשימת המינים בסכנת הכחדה מתעדכנת מדי שנה בעקבות סקרים ותגליות בוטניות. בעקבות המלצות הוועדה המקצועית לטיפול בצמחים בסכנת הכחדה מ-2011, החליטה רשות הטבע והגנים לתת קדימות לשימור 40 מיני צמחים בסכנת הכחדה, אנדמיים לישראל – כלומר מינים שתחום התפוצה שלהם מוגבל לישראל בלבד. בחירה זו מדגישה את אחריותן של מדינת ישראל בכלל ושל רשות הטבע והגנים בפרט למניעת הכחדה של מינים ייחודיים לישראל.

סקר צמחים בסכנת הכחדה – תוכנית רב-שנתית לתיעוד ולשימור

מאז 2013 נערך סקר צמחים בסכנת הכחדה מדי שנה. בשנים 2017-2013 התמקד הסקר בצמחים האנדמיים לישראל, ומשהושלם סקר המינים האנדמיים ב-2017 בנתה רשות הטבע והגנים תוכנית רב-שנתית להמשך הסקר, במטרה לעדכן בכל שנה מידע על עוד קבוצת מינים ברשימת הצמחים בסכנת הכחדה. התוכנית התמקדה עד כה בשתי קבוצות עיקריות: צמחים תת-אנדמיים, כלומר מינים המצויים רק בישראל ובשטחי מדינות שכנות; וצמחים נדירים מאוד, המופיעים באתרים בודדים בישראל. בנוסף לצמחים מקבוצות אלו, נסקרו ב-2019 אתרי hot-spots, קרי אתרים שבהם ריכוז גדול של צמחים בסכנת הכחדה ואתרים של מינים שנוספו לרשימת הצמחים בסכנת הכחדה ואין עליהם מידע מרחבי מדויק.

לסקר שלוש מטרות עיקריות:
• בחינת קיומן של אוכלוסיות המינים שבסכנת הכחדה במקומות שבהם הן תועדו בעבר, והערכת גודלן.
• השלמת מידע על צמחים בסכנת הכחדה שאין עליהם מידע עדכני.
• עדכון מצבם היום של צמחים בסכנת הכחדה, בעיקר של מינים שיש חשש שנעשו נדירים עוד יותר מאז כתיבת הספר.
במהלך הסקר נוספה לו קטגוריה: רמת סיכון לאוכלוסייה. מטרתה לקבוע אם האוכלוסיות הקיימות נתונות בסכנה ממשית ומיידית היום, ומהי רמת השימור של השטח.

גילויים חדשים בסקר 2019

בסקר באביב 2019 נסקרו 16 מינים וכמה אתרים נבחרים, ובסתיו-חורף באותה שנה נעשה סקר נפרד לאיתור אחילוף הנגב – מין חדש שטרם תואר למדע. תוצאות הסקר מראות שעלתה נדירותם של כמה מינים שנסקרו, כמו אשבל השדה וערבז החוף במישור החוף, בוצין הגליל בגליל ושום הפטמות בנגב. מסרק ארץ-ישראלי, מין של שולי שדות, נותר רק בשני אתרים בישראל ונמצא בסכנת הכחדה חמורה. על פי הסקר בן-חורש גדול ככל הנראה נכחד מכל אתריו בערבה. קדד לביד, שנצפה לאחרונה ב-2003 באתר יחיד במישור החוף הדרומי, לא נמצא בסקר ויש חשש שנכחד כליל מישראל.

ערבז החוף  צילום: מרב לבל

 

בוצין הגליל  צילום: מרב לבל

 

שום הפטמות  צילום: מרב לבל

בעקבות חורף גשום מהממוצע במכתש רמון הוחלט לחפש בחולות המכתש אחר מינים נדירים המופיעים רק בשנים גשומות. הסקר נעשה בליווי צמוד של הפקח ידידיה שמואל והאקולוגית זהבה סיגל ובסיועם, ונמצאו בו כמה מינים נדירים במיוחד. ממצא אחד הוא אתר חדש של אוכלוסייה של מאות פרטי לשון-אפעה מצרית, שגדלה בארץ רק בשמורת שיזף ובחולות סמר שבערבה הדרומית. ממצאים אחרים הם בת מדבר צרת עלים, שקודם למציאתה כאן לא היה ידוע שהיא מין הגדל בישראל; מין לא מוגדר של חלבלוב, שנמצא כעת בתהליך הגדרה; ומופע מיוחד של שום אשרסון בעל צבע בהיר.

 

לשון אפעה מצרית  צילום: מרב לבל

 

בת מדבר צרת עלים  צילום: מרב לבל


הסקרים מתאפשרים הודות לכמה מוסדות וארגונים ובראשם "קרן מורשת", שהעניקה תקציב מיוחד לשימור צמחים בסכנת הכחדה, ומכון דש"א. בוטנאי המכון ובראשם מימי רון, דר בן-נתן, בר שמש, מרב לבל ורעות לוריא הם שעושים את הסקרים בפועל. רשות הטבע והגנים תומכת בסקרים, ואנשיה – אקולוגים במחוזות, פקחים ואנשי חטיבת המדע – משתתפים בהם ומסייעים.

 צמחים בסכנת הכחדה – מטיילים מוסרים דיווחים מקוונים מהטבע

כדי להעלות מודעות בציבור לסכנת ההכחדה הנשקפת למיני צומח רבים, הקימה רשות הטבע והגנים את אתר האינטרנט צמחים בסכנת הכחדה בישראל. המידע בו מבוסס על "הספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה בישראל". חובבי צמחים ומטיילים מוזמנים לדווח באתר על צמחים נדירים ועל צמחים בסכנת הכחדה שהם ראו בטבע, ולצרף תמונה של הצמחים כדי שיהיה אפשר לאמת את הזיהוי. האתר מספק מידע בסיסי על כל מין ממיני הצמחים שבסכנה ומציג את הערכת הסיכון להכחדה של כל מין. מדי חודש מוצגת בדף הבית של האתר רשימת מינים פורחים כעת. הבוטנאים המשמשים צוות מקצועי של האתר בודקים את התצפיות, ומעדכנים את האתר. כך, בעזרת המטיילים ובזכות עדכון אזורי התפוצה של צמחים בסכנת הכחדה, אפשר לבחון את מצבם בטבע היום, ולגבש תוכנית פעולה לשימורם בעתיד.