חזרה >

הספר האדום של החולייתנים בישראל

הספר האדום של החולייתנים לישראל יצא ב-2002 בהוצאת רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, ובסיוע קרן קרב. מטרתו לקדם את השמירה על המינים בישראל. באמצעות המידע בספר האדום קבעה רשות הטבע והגנים את סדר העדיפות לשמירה על המינים, בו מינים אנדמיים ומינים בעלי שטח תפוצה גיאוגרפי מצומצם יזכו ראשונים להגנה.

בספרים אדומים בעולם מדורגים מיני צמחים על פי מידת הסיכון בהתבסס על קטגוריות וקריטריונים שנוסחו על ידי הארגון הבינלאומי IUCN. קטגוריות אלו מציינות את דרגת הסיכון, והמינים מסווגים לכל אחת מהן על פי קריטריונים המתבססים על נתונים כמותיים של שיעור ההכחדה, תפוצה גיאוגרפית וגודל האוכלוסיות. הדרגה הגבוהה ביותר היא הכחדה. במצב זה הפרט האחרון שהיה מסוגל להתרבות מת. ואולם, בספר האדום יש גם דרגות סיכון חמורות פחות, למשל דרגת "מין בסכנת הכחדה", שפירושה מין שאוכלוסייתו צפויה להצטמצם במחצית בעשור הקרוב. דרגה אחרת היא "מין שעתידו בסכנה", שפירושה מין שאוכלוסייתו צפויה להצטמצם ב-30 אחוז בעשור הקרוב. כמו כן, יש מינים המוגדרים "לא בסיכון" ומינים אחרים שרמת סיכונם לא הוגדרה משום שחסר לגביהם מידע על שפע ותפוצה.

להורדת המחקר המלא >