חזרה >

הספר האדום של חסרי חוליות בישראל

אוקטובר 2020

חסרי חוליות הן הקבוצה הטקסונומית המגוונת ביותר בעולם החי. למרות זאת רק שיעור קטן מהמינים בה ידוע כיום והוגדר. בשנים האחרונות מצטברים נתונים המעידים על ירידה משמעותית בעולם בשפע ובמגוון המינים בקבוצה זו. עדויות אלו מתייחסות בעיקר לקבוצות מינים שנחקרו בשיעור יחסית גבוה כפרפרים, שפיריות ודבורים. ירידה חדה מתועדת במיוחד בשפע של מיני חרקים מעופפים ובאוכלוסיות של מינים מאביקים. שימוש ברעלים בחקלאות, אבדן בתי גידול טבעיים וירידה באיכותם, וכן שינויי אקלים הם הגורמים המרכזיים לפגיעה בחסרי חוליות בעולם.

בישראל מתקיים בשנים 2020-2018 מיזם לכתיבת הספר האדום לחסרי חוליות בישראל. במסגרתו מרוכז מידע על חסרי חוליות מאוימים שישמש כמקור המתריע על מצבם כיום ובעתיד. ההערכה של המינים לספר האדום מגדירה את מידת הסיכון להכחדה בו נמצא כל אחד מהמינים, המתבססת על שיטות העבודה של ה- IUCN National red list . במיזם שותפים רשות הטבע והגנים ומומחים מאוניברסיטאות שונות. הוא נערך במעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית שבמוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב אשר גם מבצעת את העבודה המקצועית. הפרויקט מומן עד כה על ידי רשות הטבע והגנים.

בשונה מהספרים האדומים על בעלי חיים שנכתבו עד כה בארץ, בהם נבחן מצבם של כל המינים בקבוצה הסיסיטמטית, בספר האדום של חסרי החוליות מבוצעות הערכות איום לקבוצות (סדרות, משפחות) עם מספר מינים קטן יחסית עליהם קיים ידע מספק, ועבור מינים בודדים מקבוצות גדולות עליהם קיים ידע מספק ושקבלו תיעדוף בהערכה. אלו הם מינים העונים על קריטריונים שונים, בהם אנדמיות, תפוצה עולמית ורמת האיום עליהם בעולם ובארץ, מידת רגישותם לשינויים סביבתיים והיותם ביו-אינדיקטורים למצב בית הגידול.

בפיילוט מקדים שנערך לתהליך הערכה, בוצעה הערכה על ידי מומחים למינים מקבוצות שונות, כחלק מבניית תהליך עבודה להערכת מינים ושילוב חוקרים שונים בו. כמו כן, נערכה הערכה לקבוצת פרפרי היום הכוללת עשרות מינים, לגבי מידת הסיכון להכחדה בו הם נמצאים. בימים אלו מסתיים תהליך הערכת האיום עבור כלל מיני פרפרי היום בישראל, אשר צפוי להתפרסם בתוך כשנה.

לחצו משמאל להורדת הדוח המלא של מיזם הפיילוט של הספר האדום לחסרי חוליות בישראל

להורדת המחקר המלא >