חזרה >

מצב הלוטרות בישראל

פברואר 2020

דוח שיצא לאחרונה מציג את מצבן של הלוטרות בישראל, הנמצאות בסכנת הכחדה חמורה. הדוח, המראה תוצאות של סקר לוטרות שנערך ב-2019, מציג גם הערכה למצבה של האוכלוסייה שתשמש לקבלת החלטות לגבי דרכי השימור שלה


הלוטרות (Lutra lutra) הן טורף-על החי בישראל בבתי גידול מימיים ונוכחותן מהווה סמן חשוב לבריאות המערכות האקולוגיות בהן הן נמצאות ולמגוון הביולוגי בהן. עד ראשית המאה ה-20 היו הלוטרות נפוצות בישראל בכל נחלי החוף, מגבול לבנון ועד נחל שורק, וכן לאורך אגן הירדן ממקורותיו בצפון ועד לים המלח, כולל אגם החולה והכנרת. הירדן הדרומי, עמק בית שאן-חרוד ועמק יזרעאל שימשו כמסדרון אקולוגי חיוני של בתי גידול לחים, המקשר בין אוכלוסיית אגן הירדן לאוכלוסיית מישור החוף.

בישראל מוגנות הלוטרות בחוק להגנת חיות הבר והן מוגדרות בסכנת הכחדה חמורה (Critically Endangered). בעשורים האחרונים חלה הרעה דרמטית במצבן של אוכלוסיות הלוטרה בארץ ובתפוצתן. תוצאות הסקרים השנתיים, שנעשים בכל שנה משנת 2000 על ידי רשות הטבע והגנים ומרכז היונקים של החברה להגנת הטבע, מלמדות כי צמצום האוכלוסייה הולך ומחריף. 

לוטרה  צילום: עזרא חדד

ממצאי סקר הלוטרות שנערך בחודשים פברואר ומרס 2019 מצביעים על הימצאות אוכלוסייה יציבה יחסית בנחלי עמק החולה, סביב הכנרת ובנחלים הנשפכים אליה מצפון. בשנה שעברה התגלו כמה ממצאים העשויים להעיד על הימצאות לוטרות אף באתרים דרומיים יותר לאורך הירדן הדרומי – בשפכי הנחלים תבור, יששכר וחרוד, ואולי אף על תחילתה של התפשטות דרומה לאורך הירדן הדרומי. משום כך מודגשת חשיבותה של מערכת הירדן הדרומי כנתיב מעבר והתפשטות מרכזי של הלוטרות דרומה ומערבה.

בעקבות תוצאות הסקר ב-2019 נעשתה הערכת מצב של האוכלוסיה וההשפעות עליה, על מנת לקבל החלטות לגבי דרכי השימור האפשריות ותיעדופן. הנושאים שנבחנו: שיקום בתי גידול לחים במקום בריכות הדגים המצטמצמות, הסרת חסמים בנחלים ובתעלות בעמק החולה כדי לאפשר התפשטות הדגים בנחלים, המשך מציאת פתרונות למניעת דריסות לוטרות ככל הניתן.

לחצו משמאל לצפייה בדוח המלא של סקר לוטרות 2019

  

להורדת המחקר המלא >