חזרה >

מתגייסים למען הטבע

ינואר 2021

רשות הטבע והגנים בתמיכת משרד האוצר מפעילה בחודשים האחרונים מיזם לאומי לעידוד התעסוקה. עד כה הצטרפו דרכו כחמש מאות בלתי מועסקים לסיוע בשמירה על הטבע, ובחודשים האחרונים פועלים יותר ממאה מהם לביעור מינים פולשים של צמחים ולצמצום נזקיהם

צמחים פולשים מסבים נזקים חמורים לטבע בישראל בפרט ונחשבים הגורם השני בחשיבותו לאובדן המגוון הביולוגי בעולם בכלל. הם מזיקים גם לאדם – פוגעים בבריאותו ובאיכות חייו וגם בכלכלה ובהרבה תחומים אחרים. כדי לבער אותם טופלו עד כה כעשרים מינים פולשים ובעיקר מיני המטרה העיקריים: שיטה כחלחלה, שיטת עלי-ערבה, פרקינסוניה שיכנית וטבק השיח. הטיפול כלל טיפול כימי, עקירה, כריתה ודילול. עד סוף נובמבר טופל נגד מינים פולשים שטח בגודל כ-8,000 דונם. כ-40% ממנו טופל בתחומי גנים לאומיים ושמורות טבע והשאר בשטחים פתוחים על ידי המשרד להגנת הסביבה. הטיפול הממוקד נושא פרי ותוצאותיו נראות בשטח.

אזורי הטיפול בצמחים פולשים

 

מפות לדוגמה המתארות את אזורי הטיפול


כביש 204 ירוחם—שדה בוקר

סך כל המוצגים במפה: 76 טיפולים ב-6 מיני צמחים פולשים.

הר הנגב

 סך כל המוצגים במפה: 361 טיפולים ב-10 מיני צמחים פולשים.
אופן הצגת שטח הטיפול בשתי המפות העליונות: רדיוס 10 מ' סביב הנקודה שבה נעשה הטיפול.

גן לאומי הבשור

 סך כל המוצגים במפה: 64 טיפולים ב-3 מיני צמחים פולשים.
אופן הצגת שטח הטיפול במפה: רדיוס 10 מ' סביב הנקודה שבה נעשה הטיפול או פוליגון שבתחומו נעשה הטיפול. הנתונים במפות מציגים טיפולים שנעשו באוקטובר.

הפרויקט זוכה בתמיכה טכנולוגית של אנשי תחום מידע אקולוגי באגף מידע מדעי ברשות הטבע והגנים, והם משתמשים ביישומון דיווח ייעודי, פרי פיתוח עצמאי, כדי לתעד, לעשות בקרה בזמן אמת וליצור דוחות.