חזרה >

ניטור אוכלוסיות אזוב מצוי ועכובית הגלגל

יוני 2021

בישראל צומחים מיני צמחי בר המשמשים למאכל באופן מסורתי, בהם אזוב מצוי (Majorana syriaca) ועכובית הגלגל (Gundelia tournefortii). קטיף של צמחים אלו בטבע בהיקפים גדולים למטרות מסחר, פגע באוכלוסיותיהם והם הוגדרו מינים מוגנים אסורים בקטיף. ב-2019 אישרה רשות הטבע והגנים לקטוף מינים אלו וכן מרווה משולשת, אך בכמות מוגבלת ולשימוש ביתי בלבד. בד בבד עם שינוי המדיניות החלה הרשות לנטר בטבע אוכלוסיות אזוב מצוי ועכובית הגלגל בניטור רב-שנתי כדי לבחון את מצבן בעומס קטיף. האוכלוסיות שנבחרו לניטור מצויות באזורים עתירי קטיף: אזוב מצוי בשפלת יהודה וברמת מנשה; ועכובית הגלגל בגולן, בגבעות גומר בשפלה ובשמורת להב צפון בנגב הצפוני.

ניטור האוכלוסיות החל בשנת 2020 ובשנה זו הוגדרו לו מטרות ייחודיות, בהם בחירת אתרי הניטור ובחינת מגוון שיטות עבודה: שיטות להערכת צפיפות הצומח, שיטות לכימות נביטה בשטח, ועוד. בשנה זו נוסד בסיס מידע ראשוני על מצב האוכלוסיות והוא יאפשר ללמוד בעתיד על הדינמיקה שלהן בתנאי קטיף.

תוצאות הניטור של אזוב מצוי מרמזות שעל אף שהקטיף והרעייה פוגעים באוכלוסיותיהם, הן יכולות להתאושש אחרי הפסקת קטיף ורעייה, אך צריך להמשיך לנטר אותן בשנים הבאות ולעשות עוד ניסויים כדי לבסס את ההשערה. גם השפעת הקטיף על אוכלוסיית עכובית הגלגל לא הייתה חד-משמעית וצריך להמשיך לנטר אותה ולעשות ניסויים כדי לבסס ידע עליה.

לדוח הניטור לחצו משמאל

להורדת המחקר המלא >