חזרה >

ניטור אוכלוסיות היחמור הפרסי בגליל ושחרור פרטים לטבע בגליל ובכרמל

יוני 2021

היחמור הפרסי (Dama mesopotamica) נכחד מישראל בסוף המאה ה-19 או בתחילת המאה ה-20, ככל הנראה, ולפני כמה עשורים הובאו לישראל פרטים מספר מאירן. פרטים אלו היו גרעין הרבייה של היחמורים המשמש עד היום להשבה לטבע בישראל. בד בבד עם שחרור פרטים לטבע מגרעין הרבייה, נעשה מדי שנה מאז 2013 סקר של אוכלוסיית היחמורים בגליל במטרה לנטר את האוכלוסייה המושבת, שגם מתרבה בטבע. הסקר מספק מידע רב. בעזרתו ניתן לאפיין את תחום תפוצת היחמורים בגליל המערבי ואת אופייה, ניתן לאפיין את יכולת ההתפשטות שלהם במרחקים שונים מאזור אתר השחרור שבנחל כזיב, ואפשר לעקוב אחר שינויים דמוגרפיים באוכלוסייה. ניתוח רב-שנתי של התוצאות מאפשר לאתר שינויים בתפוצה ואת הגורמים להם.

הסקר האחרון נעשה ב-2020. הוא בוצע בעזרת סקר גללים בשטח ב-21 אתרים ובאמצעות מצלמות שביל ב-11 אתרים. תוצאות הסקר בגליל המערבי מראות כי האוכלוסייה יציבה וכי ילודת העופרים רבה. אוכלוסיית היחמורים מרוכזת באזור מצומצם שבו שוחררו הפרטים, אך ממשיכה להתבסס גם באזורים חדשים – בעיקר מערבה משם, ויש התחלה של התפשטות גם מזרחה.

ב-2020 נמשכו השבות יחמורים לטבע: בגליל באזור הר סאסא ובכרמל באזור שוויצריה הקטנה, שבו מתבססת אוכלוסייה נפרדת. סך כל ההשבות בשני האזורים הוא 13: תשע נקבות וארבעה זכרים. מטרת ההשבות היא להמשיך לבסס את אוכלוסיית הבר בצפון הארץ. אוכלוסיות היחמורים שהושבו לגליל ולכרמל מתרבות, אולם מאיימים עליהן הפרעות וגורמי סיכון רבים, בעיקר ציד בלתי חוקי ודריסה וטריפת עופרים על ידי כלבים משוטטים.

השנה בוצע לראשונה פיילוט לבדיקת היכולת להעריך את גודל אוכלוסיית היחמורים לפי זיהוי פרטני בעזרת דגם הניקוד שעל הפרווה, הייחודי לכל פרט.

לפירוט תוצאות הסקר והפיילוט לחצו בצד שמאל.

להורדת המחקר המלא >