חזרה >

ניטור בשמורת טבע הכפירה

פברואר 2020

 

מאת צליל לבין, אקולוגית פרויקטים במחוז מרכז, רשות הטבע והגנים

tzlil@npa.org.il

השרפה הגדולה שפרצה בשמורת כפירה ב-2016 פגעה במרבית שטחי השמורה. במחקר ראשון מסוגו בחורש ובתות הרי יהודה מפעילה רשות הטבע והגנים תוכנית ניטור רחבת היקף לבחינת מצבם של מיני החי והצומח לאחר השרפה

גל השרפות שהשתולל ברחבי ישראל בנובמבר 2016 פגע פגיעה קשה באזור שמורת טבע כפירה. בארבעה ימים התכלו 14,380 דונם, בהם כ-8,000 דונם בשטחי השמורה. השמורה משתרעת על 8,780 דונם – בין נחל בית חנן בצפון לנחל יתלה בדרום, ובין גדר הביטחון במזרח לעמק איילון-פארק קנדה במערב. ארבעה נחלים חוצים את שטחה: נחל החמישה, נחל יתלה, נחל כפירה ונחל בית חנן. בשמורה ובסביבתה נובעים המעיינות עין נטף ועין כפירה ובליבה שוכן היישוב נטף.
שמורת טבע כפירה מאופיינת בנופי בתות עשבוניות ובחורש. היא משמרת שטח בתה גדול ורציף ואף מיני בעלי חיים, בהם צבי ארצישראלי, אוכלוסיית צבועים וכן אתרי קינון ושטחי ציד של העקב העיטי ושל חיוויאי הנחשים. לשמורה חשיבות רבה במסדרון האקולוגי בהיותה חוליה מקשרת בין הרי יהודה לשפלת יהודה הצפונית.
בעקבות השרפה עשתה רשות הטבע והגנים פעולות ממשק בשמורה. עצים שגדלו בסמוך לשבילים הוסרו, אורנים בוגרים ושרופים נכרתו, וצירי טיולים נסגרו למבקרים מטעמי בטיחות וכדי להניח למערכת הטבעית להתאושש.

בד בבד החלה הרשות להפעיל ב-2016 תוכנית ניטור חמש-שנתית. הניטור היה הראשון מסוגו בחורש ובבתה של הרי יהודה ונבדקו בו שני עניינים: השפעות השרפה על הצומח בשמורה; והתאוששותן של אוכלוסיות בעלי חיים מכמה קבוצות טקסונומיות, בהן פרוקי רגליים, ששימשו סמנים למצב השטח באזור הרי יהודה, וכן זוחלים, עופות ויונקים, שתועדו במצלמות אקולוגיות רבות בשמורה. הבדיקות התמקדו בשני בתי הגידול העיקריים שנפגעו – בתה וחורש ים תיכוני – ובהשוואה בין השטחים שנפגעו מהשרפה לשטחי ביקורת שלא נשרפו. תוכנית הניטור הרב-שנתית יצאה לפועל בזכות תקציב של הקרן לשטחים פתוחים.

תוצאות הניטור בשנים 2018-2017 מלמדות שהשרפה בשמורה הקנתה יתרון למינים שמעדיפים בתה, מפני שצמחים בני-קיימא התאוששו הרבה יותר מהר מהצומח המעוצה. גם חישוף השטחים מסבך צומח צפוף העניק להם יתרון. בחלק מן הטקסונים של בעלי חיים נמצאו הבדלים מובהקים בהרכב החברה בשטחים השרופים לעומת הרכבה בשטחי הביקורת, ונראה כי ההבדלים הבולטים ביותר ניכרו בחורש ובקרב מינים הנקשרים בצומח מעוצה.

לחצו משמאל לצפיה בדוח המלא

להורדת המחקר המלא >