חזרה >

ניטור וממשק צבים רכים בנחלי החוף

יוני 2021

הצב הרך (Trionyx triunguis) נמצא בארץ בחלק מנחלי החוף. בשל תפוצתו הרחבה בעולם הגדיר אותו איגוד השימור העולמי (IUCN) מין שאינו בסכנת הכחדה, אולם מצבו באזור אגן הים התיכון שונה והוא מוגדר מין פגיע (VU). אתרי המחיה של הצב מושפעים מהנזק שנגרם לנחלים, ומקורות המזון שלו נפגעים. גורמי הפגיעה הם ריסוס שדות חקלאיים סמוכים, שינוי תוואי של אפיקים, פגיעה בצמחיית הגדות וכן שאיבות מים וזיהומם. מתוך כך יש מגמת ירידה בגודל אוכלוסיות הצב הרך באזור אגן הים התיכון.

בשנים 2018–2019 נעשו סקרים מקיפים על הצבים הרכים בישראל כדי לאמוד את מצב אוכלוסיותיהם ואת הדינמיקה בהן. בסקר האחרון, ב-2019, נעשה מעקב אחר היקף הטלות בשישה נחלים ויובליהם במישור החוף: בנחל נעמן, קישון, דליה, תנינים, אלכסנדר ובירקון, שתצפיות רב-שנתיות העלו שיש בהם אוכלוסיות יציבות. הסקר גם לימד על דפוסי הרבייה של הצבים הרכים המטילים בגדות הנחלים ועל מאפייני טריפת הביצים בידי טורפים, ובזכות מידע זה פותחו שיטות למיגון הקינים מפני טורפים. מחלק מהקינים נאספו ביצים למחקר גנטי שמטרתו לאמוד גודלי אוכלוסייה ולבסס שיטות סקירה לשנים הבאות.

ממצאי הסקר מלמדים שמספר קיני הצבים הרכים יציב. בכל נחלי החוף הנסקרים אותרו 88 קינים, מרביתם בנחל אלכסנדר ובנחלים דליה, תנינים ועדה, כמו בשנים עברו.

לפירוט שיטות הניטור וכלל תוצאות סקר 2019 לחצו בצד שמאל על הדוח

להורדת המחקר המלא >