חזרה >

סיכום עונת השקנאים 2019

 

פברואר 2020

מדי שנה בסתיו ותחילת החורף חולפים מעל ישראל למעלה מחמישים אלף שקנאים שמקורם באזור הפליארקטי, בדרכם דרומה מאירופה ואסיה לאזורי חריפה. במאה ה-20 קטנה אוכלוסייה זו באופן ניכר ואף נכחדה ממספר מדינות בדרום מזרח אירופה ובמערב אסיה כתוצאה מייבוש מקווי מים וכתוצר של קונפליקט עם דייגים ומגדלי דגים. משום כך קיבלו השקנאים באמנות בינלאומיות שונות מעמד של מין בסיכון ברמה אזורית ובישראל השקנאים מוגנים בחוק.
מחקרים שנערכו על שקנאים מצאו שחלק ניכר מהם חייבים להיזון במהלך הנדידה על מנת להיות מסוגלים לחצות את חגורת הסהרה אל אתרי החריפה במזרח אפריקה. בעבר יכלו להיזון השקנאים הנודדים באזור האגמים שבתורכיה וכן משפע הדגה שהיתה בכנרת, באגם החולה ובביצות העמקים ומישור החוף. אך מאז שהצטמצמו מקורות המים הטבעיים רבים מהם פנו להיזון מבריכות דגים המגודלים למטרות מסחר, תוך הסבת נזק כלכלי כבד לחקלאים.
בשנת 2014 הוקם צוות היגוי להתמודדות עם קונפליקט השקנאים, לו שותפים משרד החקלאות, נציגי הדייגים, חיל האוויר, החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. מטרתו לגבש את דרכי הפעולה בהתייחס לאילוצים השונים, מתוך מטרה לצמצם את הקונפליקט באזורים השונים.
אחת מהדרכים היא ניטור רב-שנתי של השקנאים העוקב אחר מאפייני נדידה, שהייה וחריפה של השקנאים בישראל. כמו כן נבדק הקשר בין התוצאות העולות מהניטור לבין ממשק איכלוס ייעודי של דגים, ונערך כימות של עוצמת הקונפליקט. תוצאות הניטור משמשות בידי הגורמים המקצועיים בסיס לגיבוש החלטות ממשקיות.


לסיכום עונת השקנאים בחורף 2019

 

להורדת המחקר המלא >