חזרה >

סקר דו חיים בבריכות חורף

יוני 2021

בריכות חורף הן בתי גידול ייחודיים משום היותם מקווי מים זמניים שאינם מחזיקים מים בכל ימות השנה. בשל תכונתם זו מאכלסים את הבריכות מינים ייחודיים של חי וצומח ומינים מזדמנים רבים. בריכות החורף הן מבתי הגידול המאוימים ביותר, ובישראל נעלמו במאות השנים האחרונות כ-75% מהן. הבריכות ששרדו נפגעות מפגיעות ישירות ועקיפות מעשי אדם, בעיקר מפיתוח על חשבון שטחיהן, אך גם מסיבות אחרות.

בישראל שבעה מינים של דו-חיים, חלקם מאכלסים בתי גידול מימיים כל השנה ואחרים רק בתקופת הרבייה. שישה משבעת המינים מאכלסים בריכות חורף וקשורים בבריכות כל השנה, גם כשהן מחזיקות מים וגם כשהן יבשות. הדו-חיים הם סמן ראוי של מצב הבריכות בישראל מפני שהם מספקים תמונה שלמה עליהן: השלב האקווטי של הדו-חיים רגיש לאיכות המים ואילו השלב היבשתי רגיש לשינויים בבריכה ובסביבתה בעונה היבשה, ולכן שיעור הדו-חיים המאכלסים את הבריכות מספק הסבר למצבן.

רשות הטבע והגנים מפעילה מ-2015 תוכנית ניטור רב-שנתית של מצבן של בריכות חורף בישראל. הדוח האחרון מסכם את סקר חורף 2019 ומובאים בו ממצאי סקר השנה הרביעית. הסקר נעשה בגולן, בגליל העליון, בגליל התחתון, בכרמל ובמרכז הארץ עד דרום מישור החוף, ונדגמו בו יותר ממאה בריכות חורף. נוסף על דו-חיים נסקרו גם מיני סרטנים ירודים בבריכות החורף. שמונה ממיני הסרטנים הם ייחודיים לבריכות חורף ומתקיימים רק במקווי מים עונתיים.

לסקר הארצי לחצו בצד שמאל

 

 

להורדת המחקר המלא >