חזרה >

סקר לוטרות בישראל

ינואר 2021

סקר לוטרות שנעשה ב-2020 מאשר את הימצאותן של אוכלוסיות יציבות בצפון הארץ, ולראשונה מזה כעשור אף נמצאה עדות בעמק חרוד המזרחי לאכלוסו מחדש. ואולם אזור התפוצה של הלוטרות הולך ומצטמצם.

הלוטרות בישראל בסכנת הכחדה חמורה ובשנים האחרונות נראה שפיזור האוכלוסייה הצטמצם עוד. עם זאת ממצאי סקר הלוטרות מ-2020 דומים לממצאים מהשנים הקודמות. הם מורים על הימצאות אוכלוסייה יציבה בנחלי עמק החולה וסביב הכנרת והנחלים הנשפכים אליה מצפון, ולראשונה מאז 2011 נמצאו סימונים בשטח גם בעמק חרוד המזרחי. הסימונים מעידים על נוכחותם של פרטים באזור ומשמעות הדבר היא שיש התחלה של אכלוס מחדש של עמק חרוד ובית שאן. ממצאים אלו עולים בקנה אחד עם ממצאים מסקר אחר שנעשה בסוף 2018. בסקר זה השתמשו הסוקרים במצלמות שהוצבו בשטח, והן הראו שיש לוטרות באתרים דרומיים יותר לאורך הירדן הדרומי – בשפכי הנחלים תבור, יששכר וחרוד. הממצאים מדגישים את חשיבותה של מערכת הירדן הדרומי כנתיב חשוב למעבר ולהתפשטות הלוטרות דרומה ומערבה. 

הלוטרה (Lutra lutra) היא טורף-על. בישראל הלוטרות חיות בבתי גידול מימיים ונוכחותן מהווה סמן חשוב לבריאות המערכות האקולוגיות ולמגוון הביולוגי שבהן הן נמצאות. עד ראשית המאה ה-20 היו הלוטרות נפוצות בישראל בכל נחלי החוף, מגבול לבנון עד נחל שורק ולאורך אגן הירדן ממקורותיו בצפון עד לים המלח – בכלל זה אגם החולה והכנרת – ובתי הגידול הלחים בירדן הדרומי, בעמק בית שאן-חרוד ובעמק יזרעאל ששימשו אפוא מסדרון אקולוגי חיוני בין אוכלוסיית אגן הירדן לאוכלוסיית מישור החוף.
בישראל הלוטרות מוגנות בחוק להגנת חיית הבר. בעשורים האחרונים הורע מצבן בארץ עד מאוד ותפוצתן של אוכלוסיותיהן קטנו, והיום הלוטרות מוגדרות בה בסכנת הכחדה חמורה (Critically Endangered). משנת 2000 רשות הטבע והגנים ומרכז היונקים של החברה להגנת הטבע מנטרים אותן בסקרים שנתיים, ותוצאותיהם מלמדים כי צמצום אוכלוסייתן הולך ומחריף.

 

לחצו משמאל לצפייה בתוצאות הסקר

 

להורדת המחקר המלא >