חזרה >

סקר שמורות הטבע הימיות

פברואר 2021

על רקע ארוע זיהום הזפת החמור שפקד החודש את מימי וחופי ישראל ופגיעה אפשרית בערכי טבע מרובים בים ובחוף, גדלה ההבנה והחשיבות שבשמירה על הסביבה הימית ועל ערכי הטבע שבה. סקר של רשות הטבע והגנים בשיתוף מוסדות אקדמיים מצביע על יכולתן של שמורות טבע גדולות בים התיכון לחופי ישראל לאושש מיני דגים בתחומן, בהם מינים המשמשים לדיג, ולהגן עליהם

בשנים האחרונות גברו הלחצים האנושיים על מערכות טבעיות בים ואיתם גדלה הנחיצות בשמורות טבע ימיות, שכן מחקרים מעידים שחשיבותן עצומה בשימור מערכות אקולוגיות בים ובשיקומן. בשמורות ימיות הדיג אסור (למעט דיג בחכה פשוטה מהחוף, במקומות המיועדים לכך) ושיעור פגיעות ישירות אחרות בהן כגון הנחת תשתיות, ביצוע קידוחים או הזרמת מזהמים נמוך, ועל כן הן עמידות יחסית בפני לחצים מקומיים ומתמודדות עם השינויים הגלובליים המאיימים עליהן ביתר הצלחה משטחים שאינם מוגנים. באישוש אוכלוסיות מיני דגי מאכל שמורות ימיות גם עוזרות לשמר מקורות פרנסה ומזון לאדם.
בישראל יש שבע שמורות ימיות מוכרזות בים התיכון, ורשות הטבע והגנים מקדמת תוכנית להכרזת עוד שמורות ימיות, ויחד הן יגנו על מגוון מערכות אקולוגיות ימיות וחופיות. לשמירה על מערכות אלו יש גם משמעות בינלאומית משום שבחלקו המזרחי של הים התיכון, הקרוב לחופי ישראל, שוררים תנאים ייחודיים שתרמו ליצירת מינים רבים אנדמיים ולתופעות ייחודיות שטרם נחקרו.

רשות הטבע והגנים מובילה באמצעות ד"ר רותי יהל, אקולוגית ים תיכון וצוות תחום הים והפקחים הימיים, סקר ימי רב-שנתי נרחב בשיטת "ביובליץ" – שיטה שבה סוקרים רבים משתתפים בכמה ימי סקר מרוכזים. בסקר נבדק מצבן של ארבע שמורות ימיות מוכרזות גדולות: ראש הנקרה-אכזיב, שקמונה, דור-הבונים וגדור. אנשי הרשות וביולוגים ימיים ממוסדות אקדמיים בישראל תיעדו בסקר את מיני הדגים, חסרי החוליות והאצות בשמורות אלו והשוו את הנתונים לאתרים סמוכים להם, שאינם מוכרזים. הסקר החל ב-2015 ומאז הוא נעשה מדי שנתיים.

לאחרונה התפרסם החלק הראשון של הסקר ובו נבדק הקשר בין שמורות ימיות לחופי ישראל לבין דיג, ונבחנה יכולתן של השמורות להגן על מיני דגים בתחומן, בייחוד על מינים שהם משאב דיג. התוצאות מלמדות ששמורות ימיות בפיקוח ימי סדיר שומרות על מיני דגים בעלי ערך מסחרי. דגש הושם בתיעוד מיני דקרים (לוקוסים) בשל חשיבותם הרבה: דקרים משמשים אינדיקטורים למערכת אקולוגית בעלת תשתית סלעית, ועל כן שימשו מדד לרמת תפקוד השמורה בהגנה על אוכלוסיות הדגים; והם מבוקשים מאוד מבחינה מסחרית ולכן אוכלוסיותיהם הידלדלו עד מאוד בעולם ובארץ. בסקר נמצא שהביומסה (המסה הכוללת) של הדגים בתחום שמורות ימיות גדולה מהביומסה שלהם בשטחים שאינם שמורות טבע, ונצפו בהן דגים גדולים יותר. גודלם מעיד שהם בוגרים מבחינה מינית ומכאן שבשטחי שמורות ימיות רביית הדגים מרובה.

תוצאות אלו עשויות ללמד שהשמורות שנחקרו מגינות על המערכות האקולוגיות הימיות וגם על משאב הדגה, בתנאי שישולב בתחומן ומחוץ להן ממשק דיג מתאים והוא ייאכף. לאור הממצאים ניכר שבתקופה זו, שבה גוברים הלחצים לניצול הים התיכון לשימושים שונים, יש חשיבות עליונה לתוכנית להכרזת שמורות ימיות חדשות שרשות הטבע והגנים מקדמת.

הסקר נערך בשיתוף פעולה עם אנשי בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב ועם חוקרים ממוסדות אלו: מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרט, בית הספר למדעי הים של המרכז האקדמי רופין, בית הספר למדעי הים באוניברסיטת חיפה והמכון לחקר ימים ואגמים.

לחצו משמאל לצפייה בדוח הסקר

להורדת המחקר המלא >