חזרה >

צמחי אבות תרבות בישראל

פברואר 2021

בישראל יש ריכוז גבוה של מיני צמחי בר שהם אבות צמחי תרבות שבויתו ומשמשים את האדם מימי קדם. בעת האחרונה נעשה מיפוי של תפוצת מינים אלו ונבחנו שטחים שבהם נמצא ריכוז גבוה שלהם על מנת להמליץ עליהם כאתר מורשת עולמית לשמירה על המגוון הביולוגי

תזונת האדם מבוססת לא מעט על צמחים, ובעולם מוכרים אלפי מיני צמחים הנחשבים אבות צמחי תרבות. לפי מחקרים והערכות מומחים אלו מיני צומח שתורבתו ושימשו בימי קדם ועודם משמשים היום להפקת תבלינים ותמרוקים וכן לקישוט ולשימושים אחרים.

מיני צומח שמתפתחים בסביבתם הטבעית צוברים שינויים גנטיים ומפתחים תכונות לעמידות בפני שינויי הסביבה. למשל פרטים המתפתחים בסביבה יובשנית וחמה מפתחים עמידות לתנאי עקה ממיעוט מים. תכונה זו אפשר להטמיע בצמחים מתורבתים וכך לשפר את עמידותם בתנאים של שינויי אקלים באזורנו, ולכן חשוב מאוד לשמור על שטחים פתוחים טבעיים המקיימים מגוון אוכלוסיות של אותם מינים.

בזכות מקומה הגיאוגרפי של ישראל בסהר הפורה, בהיותה מפגש של ארבעה אזורים פיטוגיאוגרפיים, מצויים בה מאות מינים (313 מינים) של צמחי בר המוגדרים אבות צמחי תרבות, בהם עשרות מינים אנדמיים, למשל חיטת הבר ועדשה מזרחית, הלוא היא אם העדשה. בשל חשיבות שמירת מינים אלו בבתי גידולם הטבעיים דורגה ישראל במקום גבוה על ידי ארגונים הפועלים לשימור אבות צמחי תרבות בעולם, והיא הוגדרה HOTSPOT עולמי של אבות צמחי תרבות. אף על פי כן רבים מהם אינם ערכי טבע מוגנים בחוק ואוכלוסיותיהם אינן מצויות במידה מספקת באזורים שמורים כגון שמורות טבע.

כדי לשפר את ההגנה על מיני אבות צמחי תרבות באתרם ערכה רשות הטבע והגנים ביחד עם פרופ' דידי קפלן בדיקה של התאמתם של אזורים שונים בישראל כמיצגים של אבות צמחי תרבות, כדי להכריז על אחד מהם או יותר כאתרי מורשת עולמית של מגוון ביולוגי תחת המטרייה הבינלאומית של אונסק"ו. לצורך הבדיקה נעשה שימוש במודל לחיזוי תפוצה של המינים. החיזוי מבוסס על משתנים סביבתיים ומשקף את פוטנציאל התפוצה של כל מין. בבדיקה נבחנו יותר משלוש מאות מינים בעלי קשר גנטי ישיר או עקיף למיני התרבות, בהם גם מינים שלא תורבתו אך הם בשימוש מסחרי – בעיקר צמחי תבלין, רפואה ונוי.

מצורפת בזאת הבדיקה המלמדת על אזורים מומלצים להכרה במעמד של אתרי מורשת עולמית המשמרים מגוון ביולוגי של אבות צמחי תרבות. המסמך לא נכתב בדרך מדעית מקובלת אלא עוקב אחר הנחיות הכתיבה של אונסק"ו, לכן הוא נפתח בניתוח הנתונים ובבחינת ההתאמה של אזורים שונים להכרזה בישראל, ואחר כך יש בו מידע על אתרים דומים בעולם. המסמך נחתם בטבלה המציגה את 313 מיני הבר הנדונים לפי השימוש העיקרי בכל אחד בתוספת נתונים על תפוצה ונדירות. 

לחצו משמאל לצפייה בדוח המיפוי של ריכוזי צמחי אבות תרבות בישראל

 

להורדת המחקר המלא >