חזרה >

שידור חי בנשרים

אוגוסט 2020

בעשורים האחרונים ירד מספר הנשרים בישראל בעיקר עקב הרעלות וצמצום שטחי המחייה הטבעיים, והם מצויים בסכנת הכחדה. יחד עם זאת, נמשכת התבססות הנשרים בכרמל. בשנים האחרונות נוסדה מושבת קינון חדשה במצוקי הכרמל על ידי כמה זוגות נשרים, שרובם בקעו בחי-בר כרמל ושוחררו ממנו לטבע. ייסודה מחדש של המושבה, עשרות שנים לאחר שנעלמו הנשרים מהכרמל מעיד על הצלחתו של פרויקט "פורשים כנף" לאישוש אוכלוסיית הנשרים בטבע בישראל שתורם רבות לאוכלוסיית הנשרים בישראל.

 צפו בשידור חי ובסרטונים בהתקבצות נשרים ודורסים אחרים בתחנת ההאכלה בכרמל ובגוזל שאומץ בתחנת האכלה בחי בר כרמל על ידי זוג נשרים