חזרה >

תמונת מצב של ברווז משויש בישראל: מין בסיכון עולמי

אוקטובר 2021                                                                                                צילום: אלדד אמיר

בישראל בשנה האחרונה נראתה עלייה בגודל האוכלוסייה של ברווז משויש – מין בסכנת הכחדה עולמית המעדיף לקנן דווקא במאגרי מים מלאכותיים. לשם שמירה עליו יש לשמר במאגרים סבך צמחיית גדות

ברווז משויש (Marmaronetta angustirostris) מוגדר כיום בסיכון עולמי בשל פגיעה נרחבת בבתי הגידול הלחים באזורי תפוצתו, ואוכלוסייתו נאמדת בכ-60,000 פרטים בלבד בעולם. גם בישראל הוא בסכנת הכחדה וגודל האוכלוסייה המקננת נאמד כיום בפחות מ-250 פרטים בוגרים.


בספירה השנתית בעונת הקינון בקיץ 2021 נסקרו עמק החולה, עמק יזרעאל ועמק זבולון. נספרו בהם 59 משפחות ברווזים משוישים, מרביתן קיננו בעמק החולה, ולהן 508 אפרוחים. תוצאת הספירה מראה עלייה של 50% במספר המשפחות ובמספר האפרוחים בעמק החולה בהשוואה לממוצעי ארבע השנים הקודמות. בשנה זו אף נצפתה בפעם הראשונה נוכחות של בוגרים בקיץ בעמקים המעיינות, חרוד וחפר, בנוסף לאזורי התפוצה הידועים בעמקים החולה, יזרעאל וזבולון, ונוכחות זו מצביעה על המשך תהליך התרחבות האוכלוסייה בישראל.


על אף העלייה בהיקף הקינון והתרחבות תפוצתו של המין בארץ, עתידו עדיין בסכנה בשל איום חמור על אתרי קינון בבתי גידול מלאכותיים. אזורי הקינון הטבעיים של ברווז משויש הם ביצות ובריכות רדודות עם צומח גדה צפוף, אולם בשל התמעטות בתי גידול לחים טבעיים מקנן היום חלק ניכר מהאוכלוסייה במאגרי מים תפעוליים – מאגרי קולחין ומאגרי השקיה. אלא שבמאגרים אלו נעשים כיסוח וריסוס של צמחיית גדות, ולכן במאגרים מסוימים יש לשמר צמחיית גדות כדי לשמור על ברווז משויש ועל מיני עופות אחרים.

לחצו משמאל לסיכום ספירת ברווז משויש ב-2021

להורדת המחקר המלא >