חזרה >

אוכלוסיית הנשרים בישראל בסכנת הכחדה

בעשרות השנים האחרונות ירד מספר הנשרים והם בסכנת הכחדה בישראל. הבשורה הטובה- הם חזרו בשנים האחרונות לקנן במצוקי הכרמל, לאחר שנעדרו ממנו עשרות שנים

 

על הנשר

תכונות: אחד מגדולי העופות הדורסים בארצנו הוא הנשר המקראי. לנשרים ראייה חדה המאפשרת להם להבחין בפגרים המוטלים על הקרקע ממרחק רב. הנשר הוא עוף מושבתי המתקבץ סביב פגרים מהם הוא ניזון. הנשרים מקיימים מושבות קינון וריכוזי לינה על גבי מצוקים גבוהים ותלולים במקומות שונים בארץ בהם שמורת טבע גמלא, מצוק הצינים שבגן לאומי עין עבדת, הר הנגב ועוד.

מצב האוכלוסייה בישראל

מאז מחצית המאה הקודמת חל צמצום משמעותי ביותר באוכלוסיות הנשרים המקננים בארצנו והם נמצאים בסכנת הכחדה. הסיבות לירידה קשורות קשר הדוק לפעילות האדם, כאשר הגורם העיקרי הוא הרעלות. שימוש נרחב ובלתי מבוקר בחומרי הדברה גורמים לתמותה המונית של נשרים הניזונים מפגריהם של בעלי חיים או בולעים את הפיתיון המורעל ומורעלים אף הם.  

הגורמים האחרים הם התחשמלות מעמידה על קווי מתח גבוה, ציד, הפרעות אדם לקינון וכן שינוי ייעודם של שטחים טבעיים ליישובים בנויים, לשטחי חקלאות ולאזורי תעשייה.  

מאמצים לאישוש האוכלוסיה

בעקבות הירידה בגודל אוכלוסיית הנשרים מבצעת רשות הטבע והגנים מגוון רב של פעולות למניעת הכחדת הנשרים. חלק ניכר מפעולות אלו מבוצע במסגרת פרויקט פורשים כנף לאישוש אוכלוסיית הנשרים בארץ.

פרויקט פורשים כנף

פרויקט המשותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וחברת החשמל. מטרתו מניעת הכחדת הנשרים והעופות הדורסים מהארץ באמצעות פעילות למניעת התחשמלות על עמודי חשמל ומיגון קווי מתח, פעולות ממשק למניעת הכחדה ולאישוש ופעילות חינוכית לתלמידי בתי ספר.


בזכות מאמצים אלו לאישוש אוכלוסיית הנשרים עדין שורדים נשרים בישראל, אם כי  מספרם עדיין נמוך מהרצוי. אחת מהבעיות היא שרידה נמוכה של נשרים בוגרים. בקיץ 2012 נספרו בתחנות ההאכלה ובאתרי הקינון והלינה ברחבי הארץ רק 146 נשרים. המשמעות היא ירידה של עשרות אחוזים במספרם יחסית לשנים הקודמות. 

משמח להיווכח שעל אף הירידה במספר הזוגות המקננים בארץ, חזרו בשנים האחרונות הנשרים לקנן בכרמל, לאחר העלמותם ממנו לפני עשרות שנים.

ובשנת 2013 קינן בהצלחה בכרמל זוג אחד והפריח בהצלחה גוזל.

צילום: דותן רותם