חזרה >

הגורמים המעמידים בסכנה ממשית את אוכלוסיית הנשרים בישראל

ינואר 2021

אוכלוסיית הנשרים בישראל הולכת ומידרדרת, ובעשור האחרון נפגעו בצפונה קרוב למאה נשרים, בעיקר מהרעלות ומקווי חשמל. התוצאה: ב־2019 נמנו בצפון 32 נשרים בלבד והצלחת הקינון הייתה מועטה מאוד, והיום אוכלוסייתם נשענת בעיקר על פעילות ממשק של אקלום ושחרור לטבע.

מחוז צפון ברשות הטבע והגנים ריכז בעת האחרונה מכלול של מידע על הנשרים, והוא מלמד על מצבם היום ועל המגמה המסתמנת בעשורים האחרונים. בעבודה רוכזו נתונים על גודל האוכלוסייה (הנספרת פעמיים בכל שנה), על מספר התחלות הקינון בכל שנה ומיקומן ועל הרכב האוכלוסייה המקננת. כמו כן נאסף תיעוד על היקף הפגיעה בנשרים ותמותתם בצפון ועל הגורמים להן. ריכוז הנתונים נועד לשמש בסיס לגיבוש תובנות לגבי עדכון תוכנית הממשק לנשרים.

בעשור האחרון פועלת התוכנית "פורשים כנף על הנשרים והדורסים", המאגדת מגוון פעולות לשמירה על הנשרים, ודוח מצב הנשרים בצפון מציג נתונים על פעולות הממשק הנעשות לאישוש אוכלוסיית הנשרים: הפעלת גרעיני רבייה ושחרור פרטים לטבע, הבאת נשרים מחו"ל לעיבוי מספר הפרטים בגרעיני הרבייה, הספקת מזון לנשרים בטבע כדי להבטיח להם מזון זמין נטול כימיקלים, ועוד. כדי לנטר אותם בישראל וכדי להבין את הדמוגרפיה שלהם סומנו יותר מאלף נשרים, ועל חלקם הותקנו משדרים המאפשרים מעקב אחר תנועתם בישראל ובחו"ל. פעולות נוספות לאישוש האוכלוסייה הן מיגון קווי מתח לשם מניעת התחשמלות של פרטים; תיאום עם חיל האוויר ועם גורמי התעופה האזרחית למניעת הפרעות כלי טיס לנשרים; שמירה על קינון מפני הפרעות וכן פעולות הסברה וחינוך. התוכנית "פורשים כנף על הנשרים והדורסים" משותפת לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, חברת החשמל לישראל ועוד גורמים.

לחצו משמאל לצפייה בדוח המלא

להורדת המחקר המלא >