חזרה >

הדברה לא חוקית - איום מרכזי על חיות הבר בישראל

חומרי הדברה בעידן הכלכלה המודרנית הפכו לכלי מרכזי להגדלת היבול החקלאי על ידי צמצום פגיעה הנגרמת לגידולים על ידי בעלי חיים שונים . בשל שכיחות ונחיצות השימוש באמצעי ההדברה הללו, קבע המחוקק כללים קפדניים לאופן השימוש המותר ברעלים המסוכנים, שימוש המאפשר את השגת המטרה תוך צמצום הנזקים הפוטנציאלים לסביבה ולאדם . אלא שזה שנים שאנו נוכחים כי רבים עושים ברעלים אלו שימוש שאינו כחוק, עד כדי עבירה מכוונת . המציאות העגומה היא שהשימוש ברעלים, ובעיקר השימוש שאינו חוקי, פוגע באוכלוסיית חיות הבר בישראל , לרבות פגיעה במינים נדירים עד כדי הכחדתם. דוגמא מפורסמת לכך היא אוכלוסיית העופות הדורסים בארץ, ממנה נכחדו העוזנייה והפרס בעשור האחרון. כאשר הנשר, מלך העופות, נתון בשנים האחרונות בסכנת הכחדה ממשית . בהסתמך על מודלים שפיתחו מדעני רשות הטבע והגנים, מפעילה הרשות מאמצים אדירים להצלת אוכלוסיית הדורסים, מאמצים הכוללים טיפוח של גרעיני רבייה, הפעלת תחנות האכלה ולאחרונה אף הפעלת תכנית ל'עידוד הילודה' במושבת הנשרים בשמורת הטבע גמלא . יש צורך היום יותר מתמיד לשינוי המצב, ועל השינוי להיות מערכתי ורב תחומי. בפרסום זה מציעה רשות הטבע והגנים תכנית פעולה אינטגרטיבית לה יהיו שותפים כל הגורמים אשר יש בכוחם להשפיע על הסביבה בכלל ועל חיות הבר בישראל בפרט: משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, ארגונים ציבוריים לא ממשלתיים והאקדמיה. התכנית המערכתית תעסוק במכלול הנושאים הקשורים בטיפול ברעלים והרעלות בהם נושאי חינוך והסברה, עדכון החקיקה והתקנות הקיימות לשימוש ברעלים, שיפור האכיפה, ניקיון הסביבה (סניטציה ו) ממשק אוכלוסיות של מינים הגורמים לנזקים לחקלאות ועל ידי כך צמצום של הצורך בשימוש בחומרי הדברה . צו השעה קורא לכולנו להתאחד סביב פעולת הצלה מידית – שכן הטבע אינו מחכה ואת אשר נאבד היום לא נוכל להשיב עוד

צילום: עידו שקד

להורדת המחקר המלא >