חזרה >

שיקום ושימור הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל

חשיבותם של בתי גידול לחים בכלל, ונחלים בפרט, זוכה להכרה רבה בשנים האחרונות. ברור שהנחל אינו רק מוביל מים שיש לעצבו באופן בו ימוזערו הנזקים לאדם אלא גם בית גידול לצמחים ולבעלי חיים, אלמנט נופי חשוב וייחודי ואתר לבילוי בחיק הטבע .

האדם , בפעולותיו משפיע באופן עמוק על המבנה והתפקוד של כל בתי הגידול ל ובמיוחד , בארץ על הנחלים. רובם המכריע של נחלי ישראל מנוצלים או מושפעים על ידי האדם. רוב מי המעיינות נתפסים, מי השיטפונות נעצרים לפני הגיעם לים ואפיקי הנחלים מוסדרים כדי להעביר מים באופן מהיר כדי למזער נזקי הצפה. מצב זה חייב להשתנות מסיבות של שמירת טבע, שימור קרקע ושימוש מושכל במים.

צילום:

להורדת המחקר המלא >