חזרה >

תכנית הניטור הארצית לעטלפי ישראל

תכנית הניטור הארצית לעטלפי ישראל גובשה ע"י חטיבת המדע והביולוגים המחוזיים ברשות הטבע והגנים בשיתוף עם חוקרי מרכז יונקים של החברה להגנת הטבע בעקבות ההכרה בחשיבותה של סדרת העטלפים לפאונת החולייתנים בישראל והיותם של מיני העטלפים השונים סמנים ביולוגיים חשובים למצב בתי-הגידול והמערכות האקולוגיות אותן הם מאכלסים.

סדרת העטלפים הכוללת כ-32 מינים בישראל הינה הסדרה הגדולה ביותר מקרב מחלקת היונקים בארץ. עושר מיני העטלפים בישראל מאופיין בריבוי משפחות ומגוון מוצאים זואוגיאוגרפיים, כאשר עבור חלק מהמינים ישראל מהווה גבול תפוצה עולמי. עם זאת, מרבית מיני העטלפים בישראל - 29 מינים,  נתונים לסכנת הכחדה ורשומים בספר האדום של החולייתנים בישראל, בעיקר בעקבות השפעות אנטרופוגניות בעבר ובהווה.

כל מיני עטלפי החרקים מוגנים בישראל על פי חוק, ורשות הטבע והגנים ממונה על יישומו של החוק ועל פעולות השימור הנדרשות.  תכנית הניטור הארצית לעטלפי ישראל מתבססת על ההנחיות לסקרי עטלפים שהתפרסמו ע"י מזכירות אמנת EUROBATS ,ועל ניטור ארוך טווח המתקיים מזה 15 שנים בצפון ישראל. מטרת תכנית הניטור הינה לתת תמונה רחבה על מצב העטלפים בחבלי הארץ השונים ובעונות השונות כבסיס לקביעת הנחיות ממשק שימור והגנה על אוכלוסיות העטלפים השונות, ובית גידולם.  

דו"ח זה מסכם את הניטור שבוצע בקיץ 2014. בשנה זו הרחבנו את ניטור העטלפים שהתקיים עד כה בצפון ישראל על-ידי הוספת ניטור גם בעונת החורף (שתוצאותיו ייתפרסמו בדו"ח סקר 2015 ,) וכן על-ידי הוספת מספר אתרי דיגום.  הסקר בצפון ישראל לכן הינו המלא והמתקדם ביותר. בשאר ישראל נבנה מערך ניטור אשר הופעל לראשונה בשנת 2013 , ובשנת 2014 באופן מסודר ומלא. סה"כ נוטרו בשנת 2014 ,82 אתרים ברחבי ישראל (כ-92% מהאתרים בתכנית הניטור). אתרים אלו כללו מקומות משכן טבעיים ומלאכותיים (מערות, מבנים ומוצבים נטושים) וכן אתרי שיחור מזון, מרביתם בתי-גידול לחים, הנמצאים בתחומי שמורות טבע או גנים לאומיים.

סה"כ תועדו 82 מיני עטלפים המהווים כ-87% מכלל המינים המוכרים בישראל. בצפון ישראל שבו מתבצע סקר שנתי מזה מספר שנים רב, תוצאות סקר 2014 מראות שבמרבית האתרים קיימת יציבות בפעילות העטלפים, אך במספר אתרים קיימת מגמת שינוי בשנים האחרונות, הדורשת בחינה מחדש של פעולות ממשק השימור.

צילום תמונה: עזרא חדד

להורדת המחקר המלא >