חזרה >

השפעת גידור על שטחים פתוחים

מדינת ישראל היא מהמדינות הצפופות בעולם, שטחה 22,000 קמ"ר ובשנת 2014 נאמדת אוכלוסייתה בכ 8.1 מיליון תושבים (אתר למ"ס 2014). הגידול באוכלוסייה הביא לצורך בפיתוח תשתיות נאותות ובהם כבישים ומסילות ברזל.

תשתיות אלו מגודרות למניעת פגיעה בנפש וברכוש. נסיבות פוליטיות, ביטחוניות ודמוגרפיות הובילו לצורך בהקמת גדר ההפרדה בגבול אזור יהודה ושומרון ומרבית שטחה היבשתי הצפוני של מדינת ישראל, מקו ים המלח צפונה, מגודר בגדר גבול אחידה ורציפה, כמעט לכל אורכה. הגבול עם מצרים נסגר סופית במהלך 2013 עם גדר רציפה. גדר הגבול מול סוריה תהווה עם השלמתה מחסום דומה לזה שנבנה עם גבול מצרים ובתכנון סגירת גבול דומה מול מדינת ירדן.

מעבר לשטחים המבונים בהם מתגוררים תושבי המדינה, ישנם גם שטחים פתוחים רבים בהם שטחים טבעיים, שטחי יער ושטחי

חקלאות בהם נעשה שימוש מגוון בגדרות מסוגים שונים. הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, ממונה על פי חוק לשמירה על ערכי טבע במדינת ישראל: בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים, בשטחים הפתוחים ואף בשטחים המבונים. רשות הטבע והגנים בעבודה משותפת עם גורמי פיתוח תשתיות כמו החברה הלאומית לדרכים, רכבת ישראל, משרד הביטחון וגורמים נוספים משקיעה מאמצים להפחתת הנזק הנגרם לטבע ולסביבה כתוצאה מהנחת תשתיות ופיתוח.

 

להורדת המחקר המלא >