חזרה >

סיכום ספירת אוכלוסיית צבי השיטים 2019

מאת עודד סהר, ערן היימס, זהר בן שטרית וד"ר טל פולק

מחוז דרום, רשות הטבע והגנים

ד"ר טל פולק talp@npa.org.il

 

ספטמבר 2019

תקציר
גדרת צבי השיטים בשמורת טבע חי-בר יטבתה מחזיקה את האוכלוסייה השארית של צבי השיטים בישראל. הגדרה הוקמה בשנת 2006 כדי להגן על צבי השיטים מפני טריפה, ובגידור נכלאה בה גם אוכלוסיית צבי הנגב. אוכלוסיית צבי הנגב מונה יותר מ-100 פרטים, אך מפחיתים אותה בהוצאה של פרטים מן הגדרה. בעקבות נפילת הגדר בחורף 2013-2012 פחתה אוכלוסיית צבי השיטים ל-12 פרטים. אוכלוסיות צבי השיטים וצבי הנגב נספרות פעמיים בשנה, בחורף ובקיץ, כדי לבחון את מגמת הגידול במספריהן. בספירה של קיץ 2019 נספרו 27 צבאי שיטים לעומת 29 בשנה שעברה, ו-36 צבאי נגב לעומת 70 בשנה שעברה (אחרי הגברת המאמצים להוציא פרטים מן הגדרה). למרות הירידה הקלה באוכלוסיית צבי השיטים לעומת השנה שעברה (7%), מגמת הגידול הכללית שלה מאז שיקום הגדרה בשנת 2013 איננה מובהקת, ולא ניתן לומר בוודאות שיש מגמת גידול חיובית או שלילית.

רקע
צבאי השיטים התגלו בערבה על ידי הזואולוג גיורא אילני בשנת 1964. ההערכה היא שהם התפרסו בערבה בכמה אוכלוסיות קטנות, אך משנות השמונים נותרה אוכלוסייה אחת בלבד בשמורת יטבתה. בעבר נחשב צבי השיטים תת-מין של צבי ארץ ישראלי, אך מחקרים גנטיים מן העת האחרונה הראו שהוא קרוב יותר לצבי ערב, ככל הנראה. אוכלוסיית צבי השיטים ביטבתה ידעה תנודות גדולות בגודלה במשך השנים – מ-4 עד 83 צבאים. בשנת 2006 הוחלט לגדר את האוכלוסייה האחרונה שנותרה ממין זה במרחב טבעי, ששטחו 3.5 קמ"ר, בחלקה המערבי של שמורת טבע חי-בר יטבתה. בזמן הקמת הגדרה מנתה אוכלוסיית צבי השיטים 11 פרטים ומלבדה נמנו 34 פרטים של צבי הנגב שנכלאו בתוך הגדרה.

שתי האוכלוסיות הראו גידול חיובי מובהק בתקופה שלפני נפילת הגדרה (איורים 2-1). אוכלוסיית צבי השיטים הראתה גידול לינארי של 23% (איור 2) ואוכלוסיית צבי הנגב הראתה גידול ליניארי (עם 4 נקודות שינוי בזמן) של 14% (איור 2), למרות מאמצים של פקחי רט"ג להוציא פרטים של צבי הנגב (120 פרטים במהלך התקופה). נתון זה מעיד על גידול פוטנציאלי גדול יותר. הוצאת פרטים של צבי הנגב החלה רק בשנת 2008, וזה יכול להסביר את הצניחה בגודל האוכלוסייה בשנת 2009 (איור 2ב). בחורף 2013-2012 נפלה הגדרה בשיטפונות עזים ותוקנה רק אחרי כמה שבועות. לפני נפילתה מנתה אוכלוסיית צבי השיטים 42 פרטים ואוכלוסיית צבי הנגב מנתה 173 פרטים ועוד 120 פרטים שהוצאו מהגדרה בשנים שקדמו לנפילת הגדר. לאחר תיקון הגדרה מנתה אוכלוסיית צבי השיטים 12 פרטים בלבד ואוכלוסיית צבי הנגב פחתה ל-108 פרטים. מאז נפילת הגדרה מתאוששת אוכלוסיית צבי השיטים בקצב איטי משהיה לפני נפילת הגדרה, ובספירה האחרונה הגיעה ל-27 פרטים בתוך שש שנים (לעומת 40 פרטים ב-2011, שש שנים לאחר הקמת הגדרה). לעומתם צבאי הנגב שוב הראו התאוששות מהירה והאוכלוסייה גדלה ב-40 פרטים בתוך שנתיים. במאי 2015 התחדשה הוצאת צבאי נגב מהגדרה. בשנתיים הוצאו 65 פרטים של צבי הנגב וכך נשמרה אוכלוסייה יציבה של 115 פרטים בממוצע. בשנתיים האחרונות, מספטמבר 2017, נעשה יתר מאמץ להוציא צבאים ועד הספירה הנוכחית הוצאו מהגדרה 96 צבאי נגב.

צבאי שיטים  צילום: דורון ניסים

ב-12 במאי 2019 התגלה ששער צדדי של הגדרה נפרץ. לשער אין מעבר בקר והתעורר חשד שטורף נכנס לגדרה, אולם המצלמות במקום הזמו את החשש. לפני הפריצה ההערכה הייתה שיש בגדרה 36 צבאי נגב (לאחר ש-12 צבאים הוצאו בין ספירת החורף האחרונה ב-28 בפברואר 2019 עד גילוי הפרצה). כעבור תשעה ימים, ב-21 במאי, נעשתה ספירת חירום בגדרה. נספרו 29 צבאי שיטים ו-49 צבאי נגב, וחמישה הוצאו ממנה. ההשערה היא שלא היו טריפות בגדרה ושכ-13 צבאי נגב שהוצאו ממנה חזרו אליה בעד השער הפתוח.


איור 1 – השינויים בגודל האוכלוסיות של צבי השיטים ושל צבי הנגב לפי שנים. החץ מסמן את תקופת הגידול מאז 2006 ובכללה תקופת נפילת הגדרה בחורף 2012- 2013.

 


איור 2 – השינויים בגודל האוכלוסיות של צבי השיטים (א) וצבי הנגב (ב) מהקמת הגדרה ועד נפילתה בחורף 2013-2012. נקודת ההתייחסות היא גודל האוכלוסייה של כל מין בזמן הקמת הגדרה.

שיטות
ספירת הצבאים בגדרה נעשית פעמיים בשנה: בחורף בינואר-פברואר, ובקיץ ביולי-אוגוסט. הספירות מתחילות באור ראשון ונמשכות שלוש עד ארבע שעות. הספירה נעשית בספירת מסרק מחמישה כלי רכב – ארבעה בתוך הגדרה ואחד בנסיעה מחוץ לגדרה במקביל לגדר המערבית. כלי הרכב נעים לאט מדרום לצפון, ופרט נספר רק לאחר שעבר את קו כלי הרכב דרומה. בספירה נעשית הבחנה בין שני מיני צבאים וכן בין זוויגים וגילאים. להבחנה בין המינים דרושים סופרים מיומנים מאוד.

בשונה מספירת צבאים רגילה (ראו ספירת צבאי הנגב של מחוז דרום), הספירה כאן מורכבת ולכן הסבירות שיהיו טעויות גדלה. עד שנת 2017 נעשתה ספירה אחת בכל מועד. בפברואר באותה שנה נעשה ניסיון לחזור על הספירה שלוש פעמים על מנת לבחון את שיטת הספירה, ובעקבותיה הוחלט שדי לחזור על הספירה פעמיים בכל מועד ספירה כדי לשמור על רמת דיוק גבוהה.

בכל רכב יש צוות של שלושה אנשים: נהג, צופה מיומן וצלם. הנהג יכול להיות צלם או צופה, אך צופה אינו יכול גם לצלם. הצילום נועד לאפשר זיהוי מאוחר יותר של פרטים שיש ספק באשר לזיהוים, ובדרך זו לשפר עוד את רמת הדיוק. בעת התצפית הרישום נעשה על ידי הנהג. הרישום נעשה רק ברכב אחד, ואם נעשה רישום כפול עקב אי-הסכמה מסמנים בטופס שיש עוד רישום של נהג רכב סמוך. התצפיות מתועדות גם בסייבר פקח.

ב-2019 הוחלט להבחין גם בין עופר (ללא קרניים או עם ניצני קרניים) צעיר מהשנה, לבין צעיר (קרניים קטנות מקרניים של בוגר, אך נוכחות) יליד תחילת השנה או סוף השנה הקודמת, אך לא נעשית הבחנה בין זכר לנקבה.

ספירת צבאים  צילום: ערן היימס

מגמות השינוי באוכלוסייה נותחו ב-package rtrim בתוכנת R. שיטת הניתוח מתבססת על תצפיות נוכחות בלבד, וביכולתה להשלים תצפיות חסרות מבסיס הנתונים ולהעריך מגמות של גידול האוכלוסייה. עקב מחסור בתצפיות מספקות בתקופת החורף נעשה ניתוח מגמות גידול של ספירות עונת הקיץ בלבד. לגבי השנים שבהן הייתה ספירה חוזרת נעשתה הצגת הנתונים והניתוחים הסטטיסטיים לפי נתוני הספירה המדויקת יותר, כפי שמנהלי הספירה הגדירו אותה קודם לסיכום הספירה.

תוצאות
בשנת 2019 נעשו חמש ספירות בשלושה מועדי ספירה: 28-27 בינואר, 21 במאי (ספירת חירום), 16-15 ביולי. בספירת החורף נספרו 33 צבאי שיטים ו-54 צבאי נגב, ובספירת הקיץ נספרו 27 צבאי שיטים ו-36 צבאי נגב. בספירת החירום נספרו 29 צבאי שיטים ו-49 צבאי נגב (טבלה 1).


טבלה 1 – סיכום ספירת צבאים בגדרת צבי השיטים בשנת 2019

*בספירה בתאריך 16 ביולי נראה צבי בלתי מזוהה, והוא לא נכלל בטבלאות. 

טבלה 2 – ספירת צבאים וסיכום הוצאת צבאי נגב* במועדי הספירה מאז תיקון הגדרה בשנת 2013 ועד קיץ 2019

* סך כל צבאי הנגב שהוצאו בתקופה הנדונה הוא 142: 51 זכרים, 70 נקבות ו-21 צעירים. כמו כן הוצאו 19 בלתי מזוהים, אבל ככל הנראה חזרו 13 בלתי מזוהים כשהשער היה פרוץ.

מניתוח מגמות שינוי באוכלוסייה ב-rtrim נמצא שמגמת הגידול של אוכלוסיית צבי השיטים איננה ברורה (מודל ליניארי stepwise עם 3 נקודות שינוי בזמן). (איור 3, איור 5)

 

איור 3 – שינויים בגודל אוכלוסיית צבי השיטים בשנים 2019-2013

מניתוח מגמות שינוי באוכלוסייה ב-rtrim נמצא שיש ירידה תלולה (17%) באוכלוסיית צבי הנגב מאז 2013 (מודל ליניארי stepwise עם 3 נקודות שינוי בזמן) (איורים 5-4).

 

איור 4 – שינויים בגודל אוכלוסיית צבי הנגב בשנים 2019-2013

 

איור 5 – השינוי בגודל אוכלוסיות צבי השיטים (ירוק) וצבי הנגב (כחול) ביחס לשנת 2013 לאחר שיקום הגדרה. קווי שגיאה (se) מבוססים על תוצאות מודל המגמות ב-rtrim.

 

בבחינת היחס צעיר-נקבה ניתן לראות קפיצה ניכרת במספר צבאי הנגב בספירה של קיץ 2018, לאחר הוצאת מספר רב של צבאים שנה קודם לכן, ועלייה מתונה יותר של צבי השיטים, ואילו בספירת הקיץ של 2019 המגמות מתהפכות: בצבי הנגב יחס צעיר-נקבה צונח ובצבי השיטים הוא עולה (איור 6).

 

איור 6 – שינויים בגודל האוכלוסייה ויחס צעיר-נקבה בשתי האוכלוסיות בשנים 2019-2013

 

סיכום

נפילת הגדרה בחורף 2013-2012 החזירה את אוכלוסיית צבי השיטים לגודלה עם הקמת הגדרה בשנת 2006. לעומתה אוכלוסיית צבי הנגב הייתה גדולה פי ארבעה מהאוכלוסייה שנכלאה בגדרה ב-2006. מגמת קצב הגידול של אוכלוסיית צבי השיטים בשבע השנים האחרונות אינה ברורה, ולעומתה מספר צבאי הנגב ירד בחדות ל-98 פרטים מאז ספירת החורף של 2017 (בשקלול 13 צבאים שחזרו לתוך הגדרה). את הירידה יש לזקוף למאמצים ניכרים בשנתיים האחרונות להוצאתם מתחום הגדרה. בשבע השנים הראשונות מאז הקמת הגדרה הראו שתי האוכלוסיות מגמת עלייה ברורה וחדה.

מגמה מעניינת שעולה מהנתונים היא השינוי בקצב הרבייה של אוכלוסיית צבי הנגב בתגובה להוצאת הצבאים בשנה האחרונה. לפני הוצאתם היה יחס צעיר-נקבה של צבי הנגב פחות מ-0.2. נתון זה יכול להצביע על הגעה לכושר הנשיאה של הגדרה וירידה בקצב התרבות האוכלוסייה. בספירת הקיץ של 2017, לאחר הוצאת יותר מ-50% מהאוכלוסייה בשנה אחת, נצפה יחס צעיר-נקבה של 0.6. ככל הנראה העלייה החדה מעידה על יכולת הפיצוי של האוכלוסייה ועל הגברת קצב הרבייה. בספירה של 2019 צנח היחס צעיר-נקבה שוב לכיוון 0.2. הירידה ביחס צעיר-נקבה בצבאי הנגב היא מגמה חיובית וחשובה לצמצום גודל אוכלוסייתם.

 

מסקנות והמלצות

שתי ספירות בכל מועד ספירה התריעו על סטיות גדולות מדי בהבחנה בין המינים, הזוויגים והגילאים, ובכך העלו את רמת הדיוק של התוצאות. גם הוספת צלם לכל רכב העלתה את יעילותה ואת דיוקה של הספירה, במיוחד במקרים של אי-ודאות בזיהוי המין. מומלץ להמשיך בביצוע הספירות בשיטה זו.

לפי הנתונים שבידינו היום לא ניתן לקבוע בוודאות שאוכלוסיית צבי השיטים מתחילה להתאושש. בבחינת השינויים בגודל האוכלוסייה רואים שהייתה עלייה בין ספירות החורף (33 צבאים לעומת 22) אבל בספירת הקיץ לא נראה שינוי בין השנה לשנה הקודמת (27 צבאים לעומת 29). כלומר, לפי ניתוח הנתונים אין מגמה מובהקת של שינוי בגודל אוכלוסיית צבי השיטים ונראה שניאלץ להמתין כמה שנים עד שנוכל לראות אם מגמת השינוי בגודלה נהיית חיובית.

הוצאת צבאי הנגב מהגדרה חיונית להפחתת גודל אוכלוסייתם. ללא הוצאת צבאים תתחיל מגמת הגידול להתהפך, ועל כן יש לשקול להוציא צבאים בכל ימות השנה, גם בעונת ההמלטות, כדי למנוע פיצוי בגידול האוכלוסייה.

בשש-שבע השנים מאז הקמת הגדרה ועד נפילתה גדלו שתי האוכלוסיות בקצב ברור ומובהק, שלא נשנה בשש-שבע השנים שלאחר שיקום הגדרה, ויש צורך להמשיך לחקור מדוע המגמה השתנתה.

תודות

תודה לכל הסופרים והמתנדבים על העבודה המסורה – לבני שלמון, לצוות החי-בר ולעודד סהר.