חזרה >

סיכום ספירת צבאים בצפון הארץ 2020

ינואר 2021

הספירה השנתית של הצבי הארץ-ישראלי שנעשתה במחוז צפון של רשות הטבע והגנים בחורף שעבר מעידה שגודלן הכללי של אוכלוסיות הצבאים בצפון הארץ קבוע בעשור האחרון, אולם בכמה מהאזורים שנדגמו נצפו שינויים. דוח שפרסם לאחרונה מחוז צפון מספק תמונה מעודכנת של מספרי הצבאים בכל אחד מ-11 האזורים הנדגמים

ספירת הצבאים בצפון הארץ החלה בראשית שנות ה-80, ובשנים האחרונות הורחבו ונוספו אזורי דגימה. כיום נספרים צבאים ב-11 אזורים בצפון הארץ בחתכי דיגום קבועים. חלק מהספירה של הפרטים הנצפים בכל אזור הוא ניתוח דמוגרפי להערכת מספר העופרים שהתווספו לאוכלוסייה בשנה החולפת, ובאופן כללי תוצאות הספירות השנתיות עוזרות בהבנת הדינמיקה הרב-שנתית של האוכלוסיות ומשמשות להכוונת פעולות ממשק לשמירה על המין בתחומי תפוצתו.

בספירה שנעשתה בחורף שעבר – בין החודשים נובמבר 2019 לינואר 2020 – נספרו בצפון 3,043 צבאים. מספר זה מלמד שבעשור האחרון בחלק מאוכלוסיות הצבאים ניכרת מגמת גידול ובחלק אחר גודלן נשאר יציב. במבט כולל נראה שבשנים האחרונות מניין הצבאים בצפון הוא יותר מ-3,000 פרטים.

את הספירה השנתית של אוכלוסיות הצבאים בצפון הארץ מבצע מחוז צפון של רשות הטבע והגנים והיא אחת הפעולות לשמירה עליהן, שכן ספירה מספקת מידע להערכת גודל אוכלוסיות מין זה בצפון ומתריעה על שינוי ניכר בו. בעבר הייתה תפוצתו של הצבי הארץ-ישראלי נרחבת והקיפה את ישראל ואת המדינות השכנות לה, אולם הוא נכחד בהן. רק בישראל – בצפונה ובמרכזה – נותרה אוכלוסייה, כך שהיום הצבי הארץ-ישראלי הוא אנדמי לישראל. בעשורים האחרונים הצטמצמו אוכלוסיות המין גם בה מכמה סיבות, בהן הרס בתי גידול טבעיים וקיטוע שטחים פתוחים, ציד לא חוקי של צבאים והתרבות יתר של טורפים טבעיים בגלל מזון זמין שמשאיר האדם. במקומות מסוימים נפגעה האוכלוסייה פגיעה אנושה ממחלת הפה והטלפיים, והיום הצבי הארץ-ישראלי הוא בסכנת הכחדה עולמית וחשוב מאוד לשמור עליו מפני הכחדה.

בדוח מוצגים מסלולי הספירה ב-11 אזורי הדיגום וכן תוצאות הדיגום וניתוחם בנפרד לגבי כל אזור ואזור באמצעות השוואה רב-שנתית.

לחצו משמאל לצפייה בדוח ספירת הצבאים בצפון 2020

 

להורדת המחקר המלא >